18/09/2022
admin
0 bình luận

Du lịch bền vững là gì? Vì sao Ravi đi theo xu hướng phát triển du lịch bền vững?

Du lịch bền vững là gì?

Khái niệm du lịch bền vững được nhắc đến lần đầu tiên năm 1992, tại Hội nghị về môi trường và phát triển của Liên hợp quốc tại Rio de Janeiro. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã đưa ra định nghĩa:

“Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc phát triển hoạt động du lịch trong tương lai. Hình thức này nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người, trong khi vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người.”

Như vậy, Du lịch bền vững là du lịch giảm thiểu các chi phí và nâng cao tối đa các lợi ích của du lịch cho môi trường tự nhiên và cộng đồng địa phương và có thể được thực hiện lâu dài nhưng không ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi mà nó phụ thuộc vào.

Du lịch bền vững khác với du lịch đại chúng như thế nào?

Du lịch đại chúng không được lập kế hoạch cẩn thận cho việc nâng cao công tác bảo tồn hoặc giáo dục, không mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Và kết quả là có thể phá hủy hoặc là thay đổi không thể nhận ra được các nguồn lợi và văn hóa mà chúng phụ thuộc

Du lịch bền vững thì được lập kế hoạch một cách cẩn thận từ lúc bắt đầu để mang lại những lợi ích như tôn trọng văn hóa, bảo tồn nguồn lợi tự nhiên, giáo dục du khách và cả cộng đồng địa phương. Nó có thể tạo ra một lợi tức tương tự như du lịch đại chúng, nhưng có nhiều lợi ích được nằm lại với người dân và các nguồn lợi tự nhiên, các giá trị văn hóa của vùng được bảo vệ.

Lý do Ravi đi theo xu hướng phát triển du lịch bền vững

Du lịch bền vững có ba hợp phần chính, đôi khi được ví như “ba chân”: Môi trường – Văn hóa xã hội – Kinh tế. Đó cũng là 3 lý do chính để Ravi coi việc phát triển du lịch theo hướng bền vững là trọng tâm

1. Bảo vệ và thân thiện với môi trường

Phát triển du lịch bền vững có tác động thấp đến cảnh quan tư nhiên và giúp bảo vệ môi trường sống. Bảo vệ môi trường sống không chỉ đơn giản là bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm sống trong môi trường đó, mà nhờ có việc bảo vệ môi trường sống mà con người được hưởng lợi từ đó: nguồn nước không bị nhiễm độc, không khí không bị ô nhiễm, khói bụi và núi rừng đất đai được bảo tồn. Đảm bảo sự hài hòa về môi trường sinh sống cho các loài động thực vật trong vùng cũng là giúp cho môi trường sống của con người được đảm bảo.

2. Gần gũi về xã hội và văn hóa

Du lịch bền vững không gây hại đến các cấu trúc xã hội và văn hóa của cộng đồng nơi mà chúng được thực hiện, thay vào đó thì nó lại tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương. Hình thức này đảm bảo các vấn đề về xã hội, như việc giảm bớt các tệ nạn bằng việc cung cấp công ăn việc làm cho người dân trong vùng. Ở một cái nhìn sâu và xa hơn, du lịch bền vững giúp khai thác nguồn tài nguyên một cách có ý thức và khoa học, đảm bào cho các nguồn tài nguyên này sinh sôi và phát triển để thế hệ sau, thế hệ tương lai có thể được tiếp nối và tận dụng.

3. Phát triển kinh tế địa phường, Nhà nước và Chủ đầu tư

Phát triển du lịch bền vững còn giúp phát triển kinh tế địa phương, tạo ra thu nhập công bằng và ổn định, ví dụ, từ việc khai thác các đặc sản văn hóa của vùng, người dân trong vùng có thể nâng cao đời sống nhờ khách du lịch đến thăm quan, sử dụng những dịch vụ du lịch và sản phẩm đặc trưng của vùng miền, của vùng. Hình thức du lịch này cũng giúp người làm du lịch, cơ quan địa phương, chính quyền và người tổ chức du lịch được hưởng lợi, và người dân địa phương có công ăn việc làm. Nó không bắt đầu một cách đơn giản để sau đó sụp đổ nhanh do các hoạt động kinh doanh không tốt.

 

Bình luận (0 )

Bình luận của bạn

HỌ TÊN

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Đăng ký nhận voucher trải nghiệm nghỉ dưỡng miễn phí cùng RAVI!
HỌ TÊN *
SỐ ĐIỆN THOẠI *
EMAIL *